แจ้งชำระเงิน

ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถจ่ายเงินโอนเข้ามาที่บัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 2122088211 ชื่อบัญชี Megabaht Co., Ltd  หรือสแกนจ่ายผ่าน QR code พร้อมเพย์ ชื่อบัญชี บจก. เมกะบาท เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาแจ้ง+แนบสลิปโอน ที่ด้านล่าง

แล้วแจ้งที่แบบฟอร์มล่างนี้