แจ้งชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 2122088211 ชื่อบัญชี Megabaht Co., Ltd  หรือสแกนจ่ายผ่าน QR code พร้อมเพย์ ชื่อบัญชี บจก. เมกะบาท

แล้วแจ้งที่แบบฟอร์มล่างนี้