9

9

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช OHM Beads เครื่องประดับ Sterling Silver สัญชาติอเมริกัน ร่วมกับ OHM Thailand ออกแบบสร้างสรรค์บีดชุดพิเศษ Collection 9 จำนวน 99 ชุด

Collection 9 ประกอบด้วยบีด 9 เม็ด ที่สื่อถึงพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บรรจุในกล่องไม้ประดับด้วยเลข ๙ ไทย ทำจากทองคำ 18K ทุกชุดมีใบรับรองพร้อมหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1-99 จัดจำหน่ายในราคาชุดละ 29,900 บาท

 

WALK THE TALK

VR 009 เป็นรหัสสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับใช้ในการติดต่อวิทยุสื่อสาร บ่อยครั้งได้พระราชทานคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ยามเกิดภัยพิบัติ

 

MEMORIES

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสะพายกล้องถ่ายรูปไปทุกหนแห่ง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ และเป็นภาพจำในใจของคนไทย สำหรับพระองค์ท่าน การถ่ายรูปมิได้เป็นเพียงแค่งานอดิเรกเท่านั้น แต่ยังเป็นบันทึกช่วยจำ และเครื่องมือประกอบการทรงงาน

 

COUNTRYSIDE

รถยนต์พระที่นั่งสมรรถนะทรหดสมบุกสมบัน พระราชพาหนะที่พาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาบุกป่าฝ่าดงตะลุยไปตามเส้นทางทุรกันดารห่างไกลความเจริญ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขอาณาประชาราษฎร์ทั่วประเทศ

 

ACHIEVE

พระปรีชาสามารถด้านการกีฬา ทรงออกแบบต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง
พร้อมจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษ ทั้งทรงนำเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และได้รับรางวัลเหรียญทอง มีพระราชดำรัสว่า การชนะการแข่งขัน ความจริงคือการชนะตนเอง

 

NINE

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนในหัวใจคนไทย ตลอดพระชนม์ชีพทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 

MONDAY

วันจันทร์เป็นวันพระราชสมภพ ในวโรกาสสำคัญ พสกนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันใส่สีเหลือง เพื่อถวายความจงรักภักดีสูงสุด และแสดงความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน มองไปทางไหนก็สว่างไสวเหลืองไปทั้งแผ่นดิน

 

CLOUD 9

“ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี” ขั้นตอนปฏิบัติการโดยใช้สารเคมีกระตุ้นให้เกิดเมฆหนาแน่น แล้วใช้เครื่องบินโจมตีเมฆให้ตกลงมาเป็นฝน เรียกกันว่าฝนหลวง เพราะเปรียบเสมือนน้ำพระทัยของในหลวง ที่ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกร

 

VISION

ครูประจำชั้นสังเกตว่าสายตาสั้น จึงต้องสวมฉลองพระเนตรตั้งแต่พระชนมายุ 9 พรรษา ตลอดมาพระองค์เลือกใช้แว่นตาที่ทำจากวัสดุเรียบง่าย ทนทาน เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ ทรงเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียง

 

JAZZ UP

พระอัจฉริยะภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วโลก ทรงเล่นเครื่องดนตรีได้เกือบทุกประเภท แซกโซโฟนคือเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หัดเล่นตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดที่สุด

กลับไปยังบล็อก

แสดงความคิดเห็น

โปรดทราบว่าความคิดเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่