Thank you

ระบบได้รับการแจ้งยอดโอนชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว ร้าน OHM Thailand ขอขอบคุณมากค่ะ หากกิดปัญหาในการแนบสลิปไม่สำเร็จ สามารถแจ้งชำระโดยตรงได้ทางอินบ๊อกซ์ เพจ OHM Thailand ค่ะ