OH, Merch!

พบกับสินค้าพิเศษ OH,Merch! สำหรับชาว OHMies ให้ทุก ๆ วัน ได้สนุกกับการใช้ชีวิต และมีสีสันที่เข้ากันกับเครื่องประดับ OHM