Skip to product information
1 of 18

9

Regular price
29,900.00 ฿
Regular price
Sale price
29,900.00 ฿
Shipping calculated at checkout.

บีดแว่นตา กล้องถ่ายรูป วิทยุสื่อสาร รถยนต์พระที่นั่ง เลข 9 บีดแก้วสีเหลือง แซกโซโฟน เรือใบ และฝนหลวง บีดชุดพิเศษ 9 แบบ ใน Collection 9 ที่ OHM เครื่องประดับสัญชาติอเมริกัน สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีทั้งของใช้ส่วนพระองค์ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้านของในหลวงรัชกาลที่ 9

รับฟรี! Free Mustard OHM Whip Bracelet มูลค่า 3,000 บาท